Navigation Menu Bug

StatusIDPriorityType
Closed22302HighGlyph WP Theme
Profile Reply
ljepojevic Client

a links dosnt work if there sublinks??
take a look: http://hypercommerce.de/
Navigation Menu: “Leistungen”? You can open it in “new tab” but not with click?

Ever seeing the Thema with Safari?

Replies

User Description Posted On
Shindiri Support team Administrator

Gospodine Zeljko,

Tema je generalno tako napravljena i proveravana mnogo puta u svim browserima.

Fakticki ako menu ima submeni tj. vise linkova ka razlicitim stranama dizajnirano je tako da padajuci meni ne bude aktivan jer kad bi bio izgubio bi funkciju padajuceg menija. To znaci da samo ovako moze da ostane.

Best regards,
Shindiri Studio | http://www.shindiristudio.com/

ljepojevic Client

Zasto jednostavno kada moze komplikovano?
Zasto da korisnik stranice sa jednim klikom jednu akziju izvrsi kada mogu da ga prisilim da klikne dva ili tri puta.
:( Retoricka pitanja, odgovor se ne ocekuje.)
Jeste li isto provjerili zasto taj menu ne pokazuje link title?
(Odgovor se ocekuje ;)

Shindiri Support team Administrator

Hi,

Generalno cu Vam dati odgovor (postoje hover meniji i meniji ovog tipa. Kad smo dizajnirali temu vodili smo se ovim tipom. Tema ima previse detalja koji su automatizovani, previse slidera i efekta tako da je ovakav meni napravio ravnotezu ostatku sajta).

Jeste li isto provjerili zasto taj menu ne pokazuje link title?
Nisam siguran da sam Vas razumeo

Best regards,
Shindiri Studio | http://www.shindiristudio.com/

× This ticket is closed.